menu

Inne instytucje
08.07‒18.08.2022
Białystok

Martina Smutná, Relaxation, 2021; olej na płótnie

Uczelnie artystyczne, podobnie jak inne państwowe szkoły wyższe, borykają się dziś z problemami wynikającymi z napięcia pomiędzy znaną hierarchiczną, patriarchalną strukturą, neoliberalną komercjalizacją i nasilającymi się próbami ograniczania wolności uniwersytetów i akademii przez coraz bardziej autorytatywne rządy. Jak wyjść z impasu? Czy broniąc wolności i jakości edukacji, musimy podtrzymywać status quo? A może możliwe są alternatywne modele edukacji artystycznej? Jak miałyby one wyglądać? Czy inne instytucje są możliwe? Wystawa kontynuuje wątki poruszone w książce Ivana Ilycha Odszkolnić społeczeństwo, prezentując prace i praktyki artystyczne naświetlające problemy instytucji, a także reakcje na nie: bunty społeczności akademickich i inicjatywy walczące z akademickimi patologiami. Prezentacja nie zatrzyma się na teorii. Alternatywne formy edukacji będą implementowane przez sześć tygodni trwania wystawy. Wśród nich projekty edukacyjne twórczyń i ich grup samokształceniowych, oddolne kolektywne praktyki dzielenia się wiedzą oraz wspólnotowego uczenia się i tworzenia.

Odszkolnić!
Galeria Arsenał
Białystok, ul. Mickiewicza 2
08.07‒18.08.2022

Martina Smutná, Relaxation, 2021; olej na płótnie

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności