menu

Upamiętnienie pandemicznych traum

Pomnik społecznego dystansu, projekt: Grzegorz Hańderek i Bartłomiej Nawrocki

Pomnik społecznego dystansu powstał jako upamiętnienie zbiorowego doświadczenia pandemicznej traumy, a zarazem podstawowej zasady reżimu sanitarnego wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Odległość, jaką ludzie zachowują względem siebie, komunikuje między innymi stosunek emocjonalny. W okresie pandemii zachowanie dystansu społecznego uległo przewartościowaniu, stając się – paradoksalnie – wyrazem wzajemnej troski.
Projekt pomnika, stworzony przez Grzegorza Hańderka i Bartłomieja Nawrockiego, nie tylko utrwala pamięć o ofiarach pandemii, ale również wskazuje na wrażliwość i kruchość naszych codziennych relacji.
Forma Pomnika społecznego dystansu została wyodrębniona poprzez oznaczenie w przestrzeni publicznej pola-figury koła z wykreślonym promieniem długości 1,5 m. Prostota środków wyrazu, ascetyczny charakter i ludzka skala, zostały docenione przez jury konkursu na COVID-19 Memorial i uhonorowane II nagrodą.
Na razie projekt pozostaje w sferze koncepcji. Autorzy gotowi są podjąć współpracę z podmiotami chcącymi zrealizować tę formę upamiętnienia.

Pomnik społecznego dystansu, projekt: Grzegorz Hańderek i Bartłomiej Nawrocki

Pomnik społecznego dystansu, projekt: Grzegorz Hańderek i Bartłomiej Nawrocki

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności