menu

Nowe realizmy
24-26.06.2022
Warszawa

Agata Popik, Co ty NATO

Tegoroczna wystawa sztuki studenckiej odbywa się pod hasłem Nowe Realizmy. Kurator, Jan Sowa, zwraca uwagę na znamienną dla postmodernizmu ucieczkę w witualność i symulację, jednocześnie wskazując na potrzebę bycia blisko rzeczywistości. Szczególnie tej bolesnej rzeczywistości, której jesteśmy współudziałowcami. „Wbrew temu, co sądzili prorocy ponowoczesności, terytorium nie zostało całkowicie przykryte przez mapę, a Realne systematycznie zaburza naszą drzemkę dogmatycznego samozadowolenia z «końca historii». Nie jest więc zaskakujące, że w obrębie teorii owym wydarzeniom towarzyszy nowe zainteresowanie rzeczywistością i silnie wyartykułowana potrzeba odniesienia się do niej, czego przykładami są chociażby takie formacje intelektualne jak realizm spekulatywny czy ekologie feministyczne z ich naciskiem na materialność ludzkiej (i pozaludzkiej) egzystencji” – pisze Sowa. Prezentowane prace to nie dzieła sztuki realistycznej. Realizm rozumiany jest tu nie jako nurt czy forma, ale jako osadzenie w świecie.

KISSPRINT22
Elektrownia Powiśle
ul. Dobra 42, Warszawa
24-26.06.2022

Maurycy Sobański, Wonderland

Agata Popik, Co ty NATO

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności