menu

Miejskie marzenia
14.05-26.06.2022
Krosno

Weronika Lewandowska, Oko we mgle, performans w podcieniach Rynku 5, Miasto marzeń, BWA Krosno, fot. Oliwia Augustyn

Miasto marzeń to wystawa o mieście, którego nie ma, ale które istnieje w wyobraźni, życzeniach, fantazjach i wizjach, czasami także: w pretensjach i żalach – o to właśnie, że nie istnieje. W pewnych swoich przejawach wystawa odnosi się do konkretnego miasta: Krosna, a marzenia o nim przybierają całkiem realne kształty. Wystawa, kuratorowana przez artystkę Jadwigę Sawicką, rozgrywa się w dwóch przestrzeniach: w galerii i w przestrzeni miejskiej.


bec_zmiana · Bęc Radio: Krosno, miasto marzeń —> Sawicka

Punktem wyjścia jest międzywojenna modernistyczna architektura Alfreda Jana Kołdera. Budynki jego projektu można oglądać w Krośnie, chociaż niektóre z nich uległy, nie zawsze fortunnym, przeróbkom. Na wystawie zobaczyć można projekty Kołdera, także te niezrealizowane, które zostały utrwalone w momencie całego ich potencjału – tak jak zaistniały w wyobraźni architekta, jeszcze przed starciem się z materią rzeczywistości.

Projekty architektoniczne Alfreda Jana Kołdera z 1927-1936, Miasto marzeń, BWA Krosno, fot. Oliwia Augustyn

Teraz mogą być obiektem marzeń o życiu po prostu luksusowym w przestrzeniach zaprojektowanych z myślą o komforcie, higienie, pełnych światła i otoczonych zielenią, dlatego ważnym elementem Miasta marzeń są także wizualizacje odpowiedzi mieszkańców i mieszkanek Krosna na pytania ankiety, przygotowanej specjalnie na tę okazję.

Lila Kalinowska, interpretacja wyników ankiety, Miasto marzeń, BWA Krosno, fot. Oliwia Augustyn

Ważnym punktem odniesienia dla całego projektu były dadaistyczne z ducha pomysły francuskich sytuacjonistów na przeobrażanie doświadczania miasta, ekscesy surrealistów, a także miasta niebiańskie szwedzkiego filozofa i wizjonera Emanuela Swedenborga.

Aleksandra Wasilkowska, 4-PO-DMT CITY, wideo i obiekt, Miasto marzeń, BWA Krosno, fot. Oliwia Augustyn

Jakub Woynarowski, Atlas, wideo, witryna antykwariatu ul. Portiusa 4, Miasto Marzeń, BWA Krosno, fot. Marek Horwat

Bianka Rolando, interwencje poetyckie w mieście, sklep myśliwski, Miasto marzeń, BWA Krosno, fot. Oliwia Augustyn

Dlatego druga część wystawy odnosi się do „marzenia” jako śnienia na jawie, fantazjowania, odkrywania cudowności w codzienności. To interwencje artystyczne w witrynach sklepów i nasączanie miejskiej przestrzeni poezją.

Wystawa jest początkiem cyklu wydarzeń celebrujących 40-lecie działalności Galerii BWA w Krośnie.

Miasto marzeń
BWA Krosno
ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4 oraz przestrzeń miejska
14.05-26.06.2022

Weronika Lewandowska, Oko we mgle, performans w podcieniach Rynku 5, Miasto marzeń, BWA Krosno, fot. Oliwia Augustyn

Projekty architektoniczne Alfreda Jana Kołdera i instalacja Lili Kalinowskiej, Miasto marzeń, BWA Krosno, fot. Jadwiga Sawicka

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności