menu

Aktualizacje
16.06–17.09.2022
Warszawa

Tomasz Ciercierski, Dedykowane Constantin Brancusi 2012 / Dedykowane Willemowi de Kooning, 2021

Czemu artystki i artyści tworzą to, co tworzą? Jakie są ich inspiracje? Do czego odwołują się ich prace? Z kim dialogują? Komu przytakują, a z kim się nie zgadzają? Jak stare idee mogą być aktualizowane, by korespondować ze współczesnością? Wystawa Dedykacje wyłania nie do końca oczywiste ciągłości, kontynuacje i nawiązania do tradycji w sztuce współczesnej. Pokazywane prace to reinterpretacje i polemiki z innymi dziełami. Ekspozycja „wydobywa sposoby czytania sztuki przez samych artystów, dla których lektura dzieł innych twórców okazuje się być inspiracją dla ich własnych działań. Nie chodzi o pokazywanie zależności, ale o przytoczenia, w których to samo nie jest już tym samym”.

Dedykacje
Fundacja Profile
ul. Franciszkańska 6, Warszawa
16.06–08.09.2022

Tomasz Ciercierski, Dedykowane Constantin Brancusi 2012 / Dedykowane Willemowi de Kooning, 2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności