menu

Wypełnianie luk
04.06-02.10.2022
Gdynia

Halka, polonez, fot. Bartosz Górka

Historia polskiej emigracji nie jest skończoną narracją. Jak więc pokazać ją na wystawie? Odpowiedź znajdziemy w Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie stała wystawa, w ramach projektu Suplement dopełniana będzie przez czasowo wprowadzane w jej obręb artystyczne interwencje. Prace dotyczące historycznych i współczesnych migracji uzupełnią luki w narracji zaproponowanej przez stałą ekspozycję. Jako pierwszy dodatek zobaczymy pracę Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W – dokumentację wideo z wystawienia opery Moniuszki w Cazale na Haiti. Jej twórcy, C.T. Jasper i Joanna Malinowska, przywołują znaczący moment wspólnej historii Polski i Haiti – walkę polskich żołnierzy z legionów napoleońskich po stronie haitańskich rewolucjonistów, przeciwko francuskiej armii. Drugim uzupełnieniem będzie praca Yuriego Bileya Cel pobytu, nawiązująca do pytania zadawanego przez strażników granicznych. Ostatni suplement – Ślub Lesi Pczołki i Uladzimira Hramovitcha – będzie działaniem performatywnym, odwołującym się do roli współczesnych instytucji publicznych w procesach nadawania lub pozbawiania migrantów i migrantek podstawowych praw obywatelskich.

Suplement
Muzeum Emigracji w Gdyni
ul. Polska 1, Gdynia
04.06-02.10.2022

Halka, polonez, fot. Bartosz Górka

Joanna Malinowska i C.T. Jasper, Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W
04.06-10.07.2022

Yuriy Biley, Cel pobytu
16.07-14.08.2022

Lesia Pczołka i Uladzimir Hramovitch, Ślub
27.08 – 02.10.2022

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności