menu

Osobiste znaczy planetarne
3.06-18.09.2022
Łódź

Marta Krześlak, Topniejąca góra lodowa, 2018, technika własna, Kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Katastrofa ekologiczna, do której doprowadził człowiek, zmusza nas do rewizji wartości i schematów działania. Skoro to, co dotychczas uznawaliśmy za normę zawiodło, musimy zmienić wzorce i przemyśleć nasze miejsce na planecie. Skostniałym regułom i linearnemu myśleniu wymyka się to, co na wystawie określone jest „zwichniętym czasem”. To taki czas, w którym nie istnieje podział na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a prywatne jest nierozróżnialne od współdzielonego. Wystawa nie tylko przedstawia artystyczne komentarze do globalnych problemów, ale także zaprasza do szukania alternatyw wobec typowego odczuwania czasu: „zachęca, żeby potraktować życie nielinearnie i otworzyć się na inność, zarówno w drugiej istocie, jak i w nas samych”. Jedną z propozycji może być odbieranie upływu czasu poprzez ciało, czemu sprzyja przestrzeń ekspozycji. Wspólne działanie może być metodą aktywnego sprzeciwu wobec postaw wykluczających i sposobem tworzenia (czaso)przestrzeni dla odmiennych tożsamości i sposobów życia. Na wystawie znalazły się m.in. prace Anny Bąk, Agnieszki Polskiej czy Marty Krześlak.

Zwichnięty czas
Muzeum Sztuki w Łodzi, ms1
ul. Więckowskiego 36, Łódź
3.06-18.09.2022

Marta Krześlak, Topniejąca góra lodowa, 2018, technika własna, Kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności