menu

Kamera, akcja!
25–29.05.2022
Wrocław

Musica Polonica Nova Narodowe Forum Muzyki, fot. Łukasz Rajchert

Antoni Michnik dla NN6T

Planowana na wiosnę 2020 edycja festiwalu Musica Polonica Nova materializuje się ostatecznie tej wiosny. Hasło edycji „daCamera” zakłada dowartościowanie kameralistyki, ale również sygnalizuje jeden z ważnych wątków edycji – poszukiwania audiowizualne. Transmedialny aspekt muzyki współczesnej eksploruje seria „koncertów multimedialnych”, w których współczesne kompozycje operują performatyką poszerzonych technik wykonawczych oraz przestrzeni (zob. wykonanie kompozycji Minotaur Ewy Trębacz), wizualnością tworzonej na żywo grafiki-partytury (zob. improwizacja podczas koncertu Wizje ulotne) czy wideo (zob. zwłaszcza program koncertu No Limits? Spółdzielni Muzycznej). Program w znacznej mierze zbudowany został z kompozycji najnowszych, wręcz zamówień tegorocznych – to m.in. utwory Magdaleny Gorwy, Stanisława Kupczaka, Piotra Peszata czy wspólna kompozycja Jakuba Krzewińskiego i Anny Sowy. Wszystkie te wątki splatają się w otwierającym festiwal Splocie, kiedy Małgorzata Walentynowicz wykona m.in. silnie performatywną nową kompozycję Krzewińskiego i Sowy, a całemu koncertowi towarzyszyć będą prace wideo Doroty Walentynowicz. Na tym tle wyróżnia się cykl kompozycji Ewy Synowiec z lat 80., stanowiący jedyną w programie tegorocznej edycji eksplorację bogatej (a wciąż niedowartościowanej) tradycji polskich kompozycji audiowizualnych.

Festiwal Musica Polonica Nova
Narodowe Forum Muzyki i BWA Wrocław Główny, Wrocław
25–29.05.2022

Musica Polonica Nova Narodowe Forum Muzyki, fot. Łukasz Rajchert

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności