menu

Sztuka obywatelska
19.05–2.07.2022
Warszawa

Liwia Bargiel i Bartek Kiełbowicz, Stretching cover, fot. Tomasz Grzymała

Praktyka artystyczna i postawa obywatelska dla wielu artystek i artystów znaczą to samo. Nie da się postawić jasnej granicy między sztuką a życiem publicznym. Twórczość artystyczna wykracza poza produkcję artefaktów sztuki, realizując się często poprzez żywą obecność w przestrzeni społecznej. O zaangażowaniu w rzeczywistość i reagowaniu na nią artystycznymi środkami mówią Liwia Bargiel i Bartek Kiełbowicz w wystawie Mieszane uczucia. „W logikę narracji medialnych wpisany jest syndrom krótkiej pamięci i wypieranie jednej opowieści przez drugą; kryzys klimatyczny wypierany jest więc przez narrację epidemiczną, refleksja nad epidemią ustępuje miejsca zaangażowaniu w bieżące spory polityczne i światopoglądowe, a z kolei konflikty te giną z pola widzenia w obliczu wojny” – piszą twórcy wystawy i dodają: „Sztuka daje jednak możliwość głębszego i wnikliwszego oglądu rzeczywistości”. Kiełbowicz, czerpiąc z tradycji rysunku satyrycznego i pamfletu, a także rysunku reportażowego, na bieżąco tworzy wizualne komentarze do wydarzeń publicznych dwóch ostatnich lat. Obok rysunków na wystawie zobaczymy fotografie i kolaże Bargiel, a centralnym punktem będą dokumentacje wideo wspólnych performansów i akcji społecznych duetu.

Mieszane uczucia
Galeria M2
ul. Oleandrów 6, Warszawa
19.05–2.07.2022

Liwia Bargiel i Bartek Kiełbowicz, Stretching cover, fot. Tomasz Grzymała

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności