menu

Wspólne słowa
12.05-24.07.2022
Łódź

Hania Kmieć, Kureń

Jak zilustrować język? Czy słowo można oddać obrazem? Cóż to takiego bandura, kureń, hopak? Galeria Miejska w Łodzi po raz kolejny podejmuje współpracę z Łódź Design Festival, zapraszając graficzki i grafików do stworzenia wizualnego słownika. W tym roku ilustratorki i ilustratorzy z Ukrainy i z Polski opracowali słownik ukrainizmów – słów funkcjonujących w języku polskim, a wywodzących się z języka ukraińskiego. Wśród zilustrowanych pojęć znalazły się te ogólnie znane i często używane, jak np. wataha, bohomaz, mereżka, step, ohyda, majdan, chmara, ale również takie, których znaczenie nie jest już takie oczywiste. Kto wie, że szarawary były w dawnych czasach elementem ludowego stroju ukraińskiego i umundurowania wojsk kozackich, albo że koromysło to drewniane nosidło do dźwigania na barkach ciężarów? Niewątpliwie zapożyczenia, powstałe w wyniku procesów kulturowych, historycznych i obyczajowych, wzbogacają i ożywiają język. Są także żywą oznaką przepływu kontaktów kulturowych ponad granicami krajów. W kontekście wojny niektóre z słów czytamy obecnie jeszcze inaczej.

Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy / Словник українізмів. Інтерпретація польських та українських ілюстраторів
Łódź Design Festival
Galeria Re:Medium
ul. Piotrkowska 113
12.05-24.07.2022

Hania Kmieć, Kureń

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności