menu

Szczęśliwa rodzina
13.05–24.07.2022
Warszawa

Karolina Balcer, Pod kloszem, 2021, fot. Alicja Kielan, BWA Wrocław

Problem bezdomności jest bardzo złożony, trudno jednoznacznie wskazać jej przyczyny. Często do bezdomności prowadzi wykluczenie społeczne spowodowane chorobami czy zaburzeniami psychicznymi, w tym uzależnieniami lub długotrwałym pobytem w zakładzie karnym. Karolina Balcer od dwóch lat pracuje nad projektem Happy Family, poświęconym bezdomności i zdrowiu psychicznemu. Impulsem do jego stworzenia było osobiste doświadczenie artystki, której brat, mimo że w rodzinnym domu niczego nie brakowało, okresowo bywał osobą bezdomną. Balcer opowiada prawdziwą historię, chcąc przełamać tabu otaczające temat zdrowia psychicznego i stygmatyzujące podejście do bezdomności. Artystka posługuje się metodą tuftingu, tworząc tekstylne obiety i obrazy, nawiązujące do przedmiotów domowych. Pierwsza z wystaw podsumowujących projekt odbędzie się w Miejscu Projektów Zachęty. Dywany, wycieraczki, lampa, ręczniki, zasłona czy szafka z telewizorem stworzą przyjazną przestrzeń, w której odbędą się spotkania edukacyjne z osobami zajmującymi się streetworkingiem, psychiatrią i psychoterapią. W trakcie trwania wystawy ukaże się też publikacja Happy Family — poradnik zdrowia psychicznego wydana przez Krupa Gallery i Fundację Bęc Zmiana.

Karolina Balcer, Happy Family
Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa
13.05–24.07.2022

Karolina Balcer, Pomocy, 2022, fot. K. Balcer

Karolina Balcer, Pod kloszem, 2021, fot. Alicja Kielan, BWA Wrocław

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności