menu

Między ciałem a systemem
12‒22.05.2022
Łódź

TODD, proj. Blanka Jaworska, fot. Aleksandra Hojczyk

Agata Kiedrowicz dla NN6T

Wszyscy potrzebujemy regeneracji: naszych ciał, społeczeństwa, systemu. Potrzebujemy projektów, które odpowiadają na potrzeby człowieka i świata, niosą ulgę, otulają. Które niosą przyjemność i mądrość użytkowania. Które nie eksploatują człowieka jako twórcy i odbiorcy, a mądrze i empatycznie kierują strumieniem energii, jakim jest siła twórcza. Za tą potrzebą podążają organizatorzy Łódź Design Festival. Tegoroczna edycja RE:GENERACJA to zaproszenie do wspólnego poszukania odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Wystawy, warsztaty i debaty sprzyjać mają odbudowie zarówno indywidualnej, jak i systemowej. Wśród wyróżnionych we flagowych przedsięwzięciach ŁDF ‒ konkursie make me! dla młodych, eksperymentujących projektantów oraz plebiscycie must have nagradzającym najlepsze rynkowe produkty ‒ przeważają projekty służące regeneracji naszych ciał, zmysłowej przyjemności, zdrowiu, projekty dla różnych pokoleń i uwzględniające różne potrzeby. Projektanci poszukują sposobów na nawodnienie miast, lepsze oddychanie, przetwarzanie odpadów przemysłowych, usprawnienie diagnostyki medycznej. Regeneracja dotyczy skali zarówno mikro, jak i makro, bo to dwa zależne od siebie porządki.

16. Łódź Design Festival, RE:GENERACJA
Art Inkubator, Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3, Łódź
12‒22.05.2022

TODD, proj. Blanka Jaworska, fot. Aleksandra Hojczyk

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności