menu

Żółto-różowa bajka ludowa
22.04–12.06.2022
Olsztyn

Czym jest sztuka ludowa? Czy podobnie jak popularna niegdyś kategoria „muzyka świata” jest terminem nic nieznaczącym, wytworem fantazji miejskich intelektualistów i ich wyobrażeń na temat natury, pracy, harmonii, duchowości i prostoty? Kacper Szalecki w projekcie Kraj pełen kras konstruuje własny ludowy mit, odsłaniając sztuczność pojęcia „sztuka ludowa”. Narzędziem rozbrajania tego konstruktu nie jest kolejny dyskurs intelektualny, ale zabawa. Artysta wymyśla to, co potocznie kojarzy się z folklorem, i pozwala na kopiowanie, przekształcanie. Ucieka od – już dawno nieuchwytnego – „oryginału” i tworzy własny, różowo-żółty, folklor. „Skoro przez wieki wielkomiejscy odkrywcy i kolekcjonerzy mogli nazywać dzieła sztuką ludową, wręczać za nie stypendia, organizować wystawy, tworzyć definicje, to dlaczego nie może robić tego Szalecki?” – pyta kuratorka wystawy Emilia Konwerska. Na wystawie eksponaty z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku zestawione są z pracami współczesnymi. Co jest autentyczne? Co jest ludowe? Co stare, a co nowe?

Kacper Szalecki, Kraj pełen kras
Galeria Dobro
Stare Miasto 24/25, Olsztyn
22.04–12.06.2022

Olsztynek, fot. Kacper Szalecki

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności