menu

Kabalistyczny konceptualizm
do 18.06.2022
Warszawa

Eliyahu Fatal, szkic do instalacji Melting Symbol, 2022, dzięki uprzejmości artysty i Galerii Le Guern

Język hebrajski w sztuce artystów konceptualnych i postkonceptualnych w Izraelu to temat projektu badawczego Rafała Jakubowicza – artysty, hebraisty, dydaktyka. Temat ten bliski jest izraelskiemu artyście, Eliyahu Fatalowi, który czerpie z hebrajskiego w swoich konceptualnych pracach artystycznych. Obu twórców łączy także zainteresowanie gematrią – systemem numerologii opartym na alfabecie hebrajskim. Ich perspektywy zostały zestawione na wystawie Otwarty rachunek. Fatal prezentuje przestrzenną instalację Melting Symbol – wynik fascynacji słowem, materialnym zapisem znaczeń, kształtami liter, wieloznacznością wyrazów, tradycyjną symboliką i napięciami pomiędzy literami a pismem. Z kolei Jakubowicz w pracy Krew i atrament nawiązuje do ספר האות (czyt. „Sefer ha-Ot”), ukończonej w 1288 roku Księgi Znaku rabbiego Abrahama ben Samuela Abulafii. Przenosząc fragment dzieła do świata sztuki, artysta bada konceptualny potencjał Kabały, stawiając tezę o bliskości metod wypracowanych przez tradycję kabalistyczną i strategie postkonceptualne.

Eliyahu Fatal, Rafał Jakubowicz, Otwarty rachunek
Galeria Le Guern
ul. Katowicka 25, Warszawa
9.04-18.06.2022

Eliyahu Fatal, szkic do instalacji Melting Symbol, 2022, dzięki uprzejmości artysty i Galerii Le Guern

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności