menu

Rysowanie teraz
7.04–23.05.2022
Wrocław

Jakub Słomkowski, Indian Slava, 2020-2021

Dawny bunkier przeciwlotniczy, dziś siedziba Muzeum Współczesnego Wrocław, jest milczącym świadkiem skomplikowanej historii Wrocławia, częścią miejskiej tkanki, która buduje jego tożsamość. Czy da się pominąć ten fakt organizując ekspozycję w takim miejscu? Czy można odciąć się od historii? Tytuł wystawy konkursowej Triennale Rysunku Wrocław skłania do refleksji nad negacjonizmem historycznym i miejscem przeszłości dzisiaj. Wystawa Nie oglądaj się za siebie pyta o potencjał rysunku jako medium zanurzonego we współczesności i kreującego ją. Ale czy da się nie oglądać za siebie? Czy odrzucenie przeszłości nie jest jednocześnie odrzuceniem części swojej tożsamości? Jakie jest stanowisko artystek i artystów wobec tego, co będzie, jest i było? Hasło przewodnie wystawy daje możliwość eksplorowania historii dawnej i najnowszej, nowych i starych porządków, kultury, popkultury, religii, polityki i wątków osobistych. Jest równie pojemne, co samo medium rysunku, które – jak przekonamy się na wystawie – już dawno wyszło poza szkicownik i ołówek.

Nie oglądaj się za siebie
Triennale Rysunku Wrocław 2022
Muzeum Współczesne Wrocław
plac Strzegomski 2a, Wrocław
7.04–23.05.2022

Jakub Słomkowski, Indian Slava, 2020-2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności