menu

Miasto od A do Z

Jak budynki, mała architektura, rzeźby czy zieleń miejska wpływają na krajobraz, także społeczny? Jak architektura kształtuje wspólnoty miejskie? Jakich informacji w tym zakresie dostarczyć może fotografia? Dzięki współpracy interdyscyplinarnego zespołu – muzealników, konserwatorów, projektantów, fotografów, animatorów kultury i programistów – powstało rozbudowane, w pełni zdigitalizowane archiwum, składające się z blisko tysiąca zdjęć, które przedstawiają architekturę Tychów ostatnich czterdziestu lat (od nadania praw miejskich w 1951 roku). Projekt bada związki fotografii i topografii, a rezultaty tych badań są udostępnione na stronie www.abc.tychy.pl. Zgromadzone zdjęcia to wizualne dane, pozwalające na pełniejsze rozumienie i dokładniejsze badanie architektury i założeń urbanistycznych w Tychach. Od socrealistycznej koncepcji pierwszego osiedla A, przez koncepcje architektów działających w Miastoprojekcie, po rozwój technologii związanych z prefabrykatami. Specyfika miasta, złożonego z dziewiętnastu osiedli, którym w trakcie budowy przypisano kolejne litery alfabetu, pozwoliła na stworzenie mapy, ułatwiającej nawigowanie pośród zasobów. Projekt uzupełniają eseje autorstwa Olgi Drendy, Jana Łypa, Agnieszki Ociepy-Weiss, Patryka Oczko, Krzysztofa Olechnickiego i Wojciecha Wilczyka.

www.abc.tychy.pl

Pod Domem Kultury na osiedlu A, fot. Andrzej Czyżewski, ok 1965, architekt Tadeusz Teodorowicz-Todorowski

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności