menu

Czas kosmiczny i czas osobisty
8.04-17.07.2022
Jędrzejów

Dorota Kozieradzka, Michał Szuszkiewicz, kadr z filmu „Jesteś moim słońcem”, 2021

Jak mówić o czasie, to najlepiej w Jędrzejowie. Tamtejsze Muzeum im. Przypkowskich posiada niezwykłe zbiory m.in. unikalne zegary słoneczne i przyrządy astronomiczne. Dorota Kozieradzka i Michał Szuszkiewicz zostali zaproszeni do stworzenia wystawy, która byłaby artystycznym odniesieniem do kolekcji. Czas jest najprostszą rzeczą traktuje o czasie, odnosząc się do tego, co materialne i niematerialne, uniwersalne i prywatne. Fizyczne artefakty i fotografie mieszają się ze wspomnieniami, a osobiste historie przenikają się z kosmicznym wymiarem rzeczywistości. Czas w ujęciu fizycznym splata się z czasem ujmowanym w kategoriach filozoficznych. Prace stworzone specjalnie na wystawę uzupełnione są o wybór artefaktów ze zbiorów instytucji.

Powstanie muzeum w Jędrzejowie zawdzięczamy żyjącemu na przełomie XIX i XX wieku lekarzowi, astronomowi, bibliofilowi, konstruktorowi i kolekcjonerowi zegarów słonecznych, Feliksowi Przypkowskiemu. To on zainicjował, a potem rozwinął wraz z synem Tadeuszem, muzealną kolekcję.

Czas jest najprostszą rzeczą
Dorota Kozieradzka, Michał Szuszkiewicz
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
pl. Kościuszki 7-8, Jędrzejów
8.04-17.07.2022

Dorota Kozieradzka, Michał Szuszkiewicz, kadr z filmu Jesteś moim słońcem, 2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności