menu

Zjawiska zależne
8.04-15.05.2022
Olsztyn

Karolina Bielawska, 2022, fot. dzięki uprzejmości artystki

Hermes Trismegistos – bóstwo powstałe z połączenia cech greckiego boga Hermesa i egipskiego boga Thota – to postać ważna w kręgach ezoterycznych i gnostyckich. Symbolizuje jedność mistyki, nauki i sztuki. To jemu przypisuje się maksymę „jako w niebie, tak i na ziemi”, która posłużyła za tytuł wystawy Karolina Bielawskiej w galerii BWA w Olsztynie. Słowa te wskazują na przenikanie się wszystkich zjawisk – wszystko, co dzieje się na jednej płaszczyźnie rzeczywistości, wydarza się również w pozostałych jej wymiarach, a zrozumienie danego zjawiska w mikroskali przekłada się na jego rozumienie w skali makro. Bielawska w tym kontekście zajmuje się pojęciem horyzontu, którego granicę wyznaczają uważna obserwacja, zmiana perspektywy, nabieranie dystansu. Jej prace, powstałe w określonym rygorze form i barw, odnoszą się do relacji człowiek-otoczenie, wskazując na zależności między jednostką a całym układem.

Karolina Bielawska, Jako w Niebie tak i na Ziemi
BWA Olsztyn
al. Piłsudskiego 38, Olsztyn
8.04-15.05.2022

Karolina Bielawska, 2022, fot. dzięki uprzejmości artystki 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności