menu

Paradoksy fizyki
do 24.04.2022
Toruń

Sophia Pompéry, Sonntag, 2018

Jakim cudem dwie metrowe miary, wyprodukowane fabrycznie i położone obok siebie, mogą różnić się długością? Dlaczego kolumna zrobiona z sypkiej mąki utrzymuje pion i formę? Sophia Pompéry, po ponad dekadzie od swojej debiutanckiej wystawy, wraca do Galerii Sztuki Wozownia z nowymi pracami. Wówczas początkująca artystka, dziś wyrobiła już charakterystyczny dla siebie styl wynikający z połączenia minimalizmu z poetyckością. Pompéry eksploruje też nieustannie obszar zjawisk fizycznych, zadając pytania o naturę rzeczywistości, prawdopodobieństwo zajścia pewnych zjawisk czy (nie)możliwość ich zaistnienia. Tym, co najbardziej interesuje artystkę są błędy i absurdy. Jej fotografie, obiekty i wideo wyrywają nas z rutynowego odbioru rzeczywistości, wzmagają czujność, budzą podejrzliwość. Artystka, kierując naszą uwagę na paradoksy postrzegania, pokazuje nieoczywistość oczywistości. Koncentruje się na tym, co pozornie prawdziwe i mówi „sprawdzam”.

Sophia Pompéry, Lapsus
Galerii Sztuki Wozownia
ul. Rabiańska 20, Toruń
18.03–24.04.2022

Sophia Pompéry, Sonntag, 2018

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności