menu

Historia sztuki – wersja alternatywna
18.03-14.05.2022
Jelenia Góra

Jerzy Kosałka, Przejście

Nikt tak nie dialoguje ze sztuką jak Jerzy Kosałka. Bezpośrednie odnoszenie się do twórczości innych artystów, to znak rozpoznawczy artysty. Jego prace to, odpowiedzi na albo komentarze do dzieł światowych mistrzów sztuki XX wieku, wielkich artystów renesansu i polskich twórców. Z pracami tych ostatnich, jako artysta sytuujący się bardzo świadomie w obrębie prowincjonalnej lokalności, Kosałka dialoguje najchętniej. Na wystawie w BWA Jelenia Góra doświadczymy specyficznego dysonansu poznawczego. To, co znane, przybierze formę niespodziewaną. Artysta tak tłumaczy swoje działanie: „odpowiadając na potrzebę czasu i posługując się popularną ostatnio metodą relatywizacji ocen historycznych, zaprezentuję swoje wersje wydarzeń, które miały miejsce w historii sztuki”. W katalogu do wystawy, Jerzy Kostecki ujmuje wielopoziomową zabawę z ironią. Zauważa, że „jednym z aspektów tego rodzaju przekomarzania się z osiągnięciami sztuki powstałymi na tzw. Zachodzie, jest to, że autor tworząc figurę narratora-prowincjonalnego artysty demaskuje sam siebie i swoją pozycję, sugerując iż pozostaje mu jedynie zaczepianie Wielkich Mistrzów (…). To zatem wyjściowa ironia w stosunku do samego siebie powoduje, że widz – wchodząc w świat Kosałki – nie boi się (…) odnieść się ironicznie nie tylko do wyśmiewającego się z siebie artysty, ale również – do samego siebie”.

Dialogi – Alternatywna historia sztuki według Jerzego Kosałki
Jerzy Kosałka
BWA Jelenia Góra
18.03-14.05.2022

Jerzy Kosałka, Polska Żółć

Jerzy Kosałka, Przejście

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności