menu

Nieestetyka
do 8.05.2022
Elbląg

Natalia Dopkoska, De Rien

„Poza zaskoczeniem jakie przyniosło mi zauważenie bryły budynków – wcześniej znanych z tego, że wyglądały jak to jedno krzesło w pokoju, na którym są zazwyczaj wszystkie szmaty – pojawił się we mnie również lęk” – pisze Natalia Dopkoska, opowiadając o tym, jak zmieniło się jej doświadczanie przestrzeni po wprowadzeniu ustawy krajobrazowej. To lęk przed znikaniem emblematów czasów transformacji, szyldów-samoróbek, niezgodnych z najnowszymi normami oznaczeń własnych biznesów. Artystka, obawiając się, że nie zdąży udokumentować tych znaków czasów, fascynujących krajobrazów kojarzonych z dzieciństwem, uczyniła z nich temat swoich obrazów. Duchologiczna nostalgia ujawnia się w jej pracach, na których Dopkoska gromadzi elementy polskiej rzeczywistości. Poprawa estetyki przestrzeni ma swoją cenę – znikanie tego, co swojskie, zacieranie się pamięci o kreatywności wczesnego kapitalizmu w Polsce.

Natalia Dopkoska, Tak mi się wydaje…
Centrum Sztuki Galeria EL
ul. Kuśnierska 6, Elbląg
10.03-8.05.2022

Natalia Dopkoska, De Rien

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności