menu

Kolej Polska
11.03-17.04.2022
Gorzów Wielkopolski

Igor Przybylski, Łapy, fotografia cyfrowa, 2020

Z okna pociągu, który przewozi podróżnych między dużymi miastami, widać inną Polskę. Zdarza się, że peron jest jedyną budowlą w okolicy. Małe miasteczka, które przedstawiają się szyldami na stajach kolejowych. Ich dziwne nazwy to rzecz wcale nie nietypowa. Dla Igora Przybylskiego sieć kolejowa i stacje, których nazwy niosą dodatkowe znaczenia są punktem odniesienia. Fotografuje je i maluje szyldy z wieloznacznymi nazwami miejscowości. Jego obrazy oddają kolorystykę, typografię, sposób montażu i stopień erozji konkretnych tablic. Efektem jest rodzaj zabawy wizualno-lingwistycznej, w której dopowiadane przez odbiorcę skojarzenia są dopełnieniem prac artysty. Wystawa Tu jest Polska to podróż po miejscach peryferyjnych. Obok realistycznych prac malarskich zobaczymy tu fotografie kolejowej infrastruktury – przejść podziemnych, przystanków, poczekalni.

Igor Przybylski, Tu jest Polska
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73, Gorzów Wielkopolski
11.03-17.04.2022

Igor Przybylski, Łapy, fotografia cyfrowa, 2020

Igor Przybylski, Barłogi, akryl na płótnie, 2022

Igor Przybylski, Sulechów, fotografia cyfrowa, 2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności