menu

Poza uznanymi kategoriami
11.03-30.04.2022
Katowice

Michalina W. Klasik, Tree Huggers

Uczelniana parametryzacja, klasyfikacja, przyporządkowywanie do określonych dziedzin, tak jak każdy inny proces porządkowania i nazywania, zostawia elementy, które nie pasują do żadnej z ustalonych kategorii. Projekty i realizacje, z akademickiego punktu widzenia nieprzydatne, niepasujące i niepodlegające kryteriom oceny według założonej skali punktowej, zostały zebrane na wystawie Niezidentyfikowany teren. Poza instytucjonalną normą znalazły się prace, które można określić terminem „postsztuka” ukutym przez Jerzego Ludwińskiego. Działania poza ramami uczelni, z lokalną społecznością, w odpowiedzi na realne sytuacje. Wystawa pokaże specyficzną sieć przestrzeni i aktywności, z którymi związani są pracownicy i pracowniczki uczelni oraz wielość połączeń uczelni – poprzez konkretne osoby i ich praktyki – z tym, co poza murami akademii. Będzie to przedsmak strategii, która ma być realizowana na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w kolejnej dekadzie, i która pozwoli na porzucenie dotychczasowych form ewaluacji na rzecz faktycznego realizowania misji uczelni.

Niezidentyfikowany teren
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
al. Korfantego 6, Katowice
11.03 – 30.04.2022

Michalina W. Klasik, Tree Huggers

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności