menu

Poczucie miejsca
do 4.03.2022
Wrocław

Katerina Kouzmitcheva, Locals

Białoruska artystka na stałe mieszkającą w Polsce, Katerina Kouzmitcheva, działa na styku fotografii dokumentalnej i artystycznej. W projekcie Locals podejmuje temat migracji, skupiając się na historiach osób zamieszkujących obszary, które po II wojnie światowej zmieniły przynależność państwową. Poprzez fotografię opowiada o mieszkańcach z terenów współczesnej Białorusi, które niegdyś należały do terytorium Polski oraz z Wrocławia, Opola i Dolnego Śląska, będących przed wojną częścią terytorium niemieckiego. Artystka, posługując się projekcjami zdjęć, zestawia i nakłada na siebie archiwalne obrazy z terytoriów, które wcześniej uważano za jedność, a obecnie znajdują się po różnych stronach granicy. W ten odwołuje się do unikalnej peryferyjnej tożsamości „miejscowych”. Prace Kouzmitchevej dotykają zagadnień przynależności do konkretnego miejsca, poczucia bycia w domu.

Katerina Kouzmitcheva, Locals
Galeria Entropia
ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
17.02—4.03.2022

Katerina Kouzmitcheva, Locals

Katerina Kouzmitcheva, Locals

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności