menu

Pocztówki z przełomu wieków
do 24.04.2022
Kraków

Maurycy Gomulicki, Minimal Fetish, z cyklu Minimal Fetish, fotografia ze zbiorów MuFo

Noc sylwestrowa roku 2000. Przełom wieków, początek błyskawicznego procesu przeistaczania się świata analogowego w cyfrowy, moment, po którym doświadczyliśmy inwazji obrazów na niespotykaną wcześniej skalę. Pierwsza wystawa w nowej siedzibie Muzeum Fotografii w Krakowie to przegląd najciekawszych zjawisk w fotografii początku XXI wieku, które miały kluczowy wpływ na współczesną, nie tylko polską, wizualność. To także ukazanie klucza, jakim kierują się kuratorzy przy dokonywaniu kolejnych zakupów do kolekcji. Ekspozycja prezentuje prace, które zostały pozyskane w ciągu ostatniej dekady, dając obraz MuFo, jako instytucji posiadającej jedną z najbardziej kompleksowych kolekcji współczesnej fotografii w zbiorach publicznych w Polsce. Na wystawie znalazły się prace m.in. Maurycego Gomulickiego, Nicolasa Grospierre’a, Zuzanny Janin, Roberta Kuśmirowskiego czy Andrzeja Tobisa.

Tu zaszła zmiana
MuFo, Muzeum Fotografii w Krakowie
ul. Rakowicka 22A, Kraków
04.12.2021-24.04.2022

Maurycy Gomulicki, Minimal Fetish, z cyklu Minimal Fetish, fotografia ze zbiorów MuFo

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności