menu

Sztuka dostępna
11.02 – 10.04.2022
Poznań

W Polsce około pół miliona obywateli_ek to osoby Głuche, prawie milion to osoby niedosłyszące, milion osiemset tysięcy to osoby niedowidzące. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób o różnych potrzebach. Dostępność stała się słowem-kluczem w polskim świecie sztuki i administracji. Instytucje, traktując to często jako uciążliwy obowiązek, modernizują strony i publikują deklaracje dostępności. Sympozjum Polityki (nie)dostępności, które odbyło się latem zeszłego roku, pokazało rzecz z pozoru oczywistą – że prowadzenie instytucji tak, aby jej działalność była dostępna dla odbiorców z niepełnosprawnościami to realna potrzeba. A jednocześnie, że do jej zrealizowanie nie wystarczy wspomniana ustawa. Potrzeba funduszy oraz wzrostu świadomości. Troska o grupy marginalizowane nie może stać się kolejną nieodpłatną pracą świadczoną przez kobiety – pracownice kultury czy same osoby wykluczane. Wystawa o tym samym tytule zbiera prace powstałe w różnych latach, które odnoszą się do doświadczenia niepełnosprawności. Zobaczymy sztandarowe przykłady sztuki krytycznej jak Oko za oko Artura Żmijewskiego, ale także nowe prace artystów młodego pokolenia m.in. autoportret z synem Nie wszystko złoto Pameli Bożek. W ramach wydarzeń towarzyszących warsztaty rysowania zorganizuje Grupa Nowolipie a Daniel Kotowski poproawdzi dyskusję Głuche migrantki ze Wschodu mieszkające w Polsce.

Polityki (nie)dostępności. Obywatelki z niepełnosprawnościami i osoby sojusznicze
Galeria Arsenał
Szyperska 2, Poznań
11.02 – 10.04.2022

Plakat do wystawy, Magdalena Sobolska

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności