menu

Fotografia jako żywy organizm
4.02-13.03.2022
Opole

Magdalena Żołędź, Dream About the Past, wystawa Niska rozdzielczość w GSW Opole

Magdalena Żołędź bada życie obrazów, które przebiega niezależnie od ich twórcy. Obraz, jako żywy organizm, to koncepcja wpisująca się w nurt posthumanizmu, nazwana postfotografią. Taką perspektywę – obrazów jako autonomicznego, organicznego gatunku współewoluującego, jako pasożyty, wraz z ludźmi – rozwija W.J.T. Mitchell, w przetłumaczonej przez Łukasza Zarembę, książce Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów. Człowiek ­– artyst(k)a –­ byłby w tym ujęciu tylko nosicielem, inkubatorem obrazów umożliwiającym im rozwój wraz ze zmianami zachodzącymi we wszechświecie, a od czasu do czasu „wyklucie się” pod postacią dzieł sztuki.


bec_zmiana · Bęc Radio: Niska rozdzielczość epoki cyfrowej —> Żołędź
Na wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, artystka proponuje widzom określony sposób odbioru prac. Zachęca do poświęcania im czasu, kontemplacji. Jednocześnie pyta, czy nasza uważna obecność w galerii wnosi dodatkowe wartości? Czy dzięki niej jesteśmy w stanie zidentyfikować Baudrillardowskie symulakry? To szczególne zadanie w przypadku prac Żołędź – z ich celowymi niedoskonałościami w stylu internetowych glitchów i obecnymi na nich powtarzalnymi motywami.

Magdalena Żołędź, Niska rozdzielczość
Galerii Sztuki Współczesnej GSW Opole
plac Teatralny 12, Opole
4.02-13.03.2022

Magdalena Żołędź, z serii Peeling Exercises, postfotografia, 16:9, 2018, wystawa Niska rozdzielczość w GSW Opole

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności