menu

Minimalizuj ślady
4.02-30.04.2022
Wrocław

Dominika Kulczyńska, Królestwo, fot. Alicja Kielan

W wydanej rok temu książce Za milion lat od dzisiaj. O śladach jakie zostawiamy David Farrier zadaje pytanie o, wynikające z ludzkich ambicji i egoizmu, niewygodne dziedzictwo antropocenu. Działająca w medium ceramiki artystka, Dominika Kulczyńska, powtarza pytania Farriera w odniesieniu do świata sztuki. Jaki ślad węglowy generuje proces produkcji i organizacji wystaw? Czy można go zminimalizować i jak to zrobić? W końcu – jak decyzje podejmowane dzisiaj kształtują przyszłość? Artystka, pracując nad wystawą Jak najmniej śladów w SIC! BWA Wrocław stara się ograniczać emisję CO2. Na każdym etapie pracy nad ekspozycją obliczany będzie ślad węglowy. Tytułowe ślady to również krytyczne nawiązanie do obecnego kulturze zachodniej przekonania, że o wartości danej jednostki stanowi ilość związanych z nią śladów, jakie pozostaną na planecie po jej śmierci.

Jak najmniej śladów
Dominika Kulczyńska
galeria SIC! BWA Wrocław
pl. Kościuszki 9-10, Wrocław
4.02-30.04.2022

Dominika Kulczyńska, Królestwo, fot. Alicja Kielan

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności