menu

Dziedzictwo na przyszłość
3,17,24.02.2022
online

Rotor Deconstruction, źródło: https://rotordc.com

Żyjemy w świecie, który odziedziczyliśmy. Wśród skarbów kultury i osiągnięć nauki, ale też problemów i wyzwań. Jak możemy korzystać z dziedzictwa architektonicznego w sposób adekwatny do aktualnych problemów społecznych i ekologicznych? Jaka może być rola architektów w procesach adaptacji przestrzennego środowiska do zmian klimatu? To pytania stawiają organizatorzy cyklu spotkań i dyskusji Footprints – dziedzictwo na przyszłość – Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK, PragaLAB i Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP. W trakcie trzech wykładów online posłuchamy osób, które działają na rzecz lepszej przyszłości, wykorzystując do tego architektoniczne dziedzictwo. Cykl rozpocznie spotkanie z belgijskim architektem Michaëlem Ghyootem, współtwórcą sklepu z materiałami budowlanymi z odzysku ROTOR DC. Poznamy kulisy pracy przy odzyskiwaniu elementów budowlanych i ich powtórnym wprowadzaniu do obiegu. Gośćmi kolejnego spotkania będą architekci z biura Baubüro in situ AG, specjalizujący się w transformacji terenów przemysłowych. Opowiedzą o tym, jak pracować z udziałem społeczności oraz przy wprowadzaniu minimalnych ingerencji. Ostatnie spotkanie dotyczyć będzie adaptacji do nowych funkcji obiektów, które kiedyś służyły produkcji jedzenia. Jak robić to z wykorzystaniem ich dziedzictwa materialnego i niematerialnego? Za każdym razem prezentowane będą konkretne, realizowane rozwiązania.

Footprints – dziedzictwo na przyszłość
YouTube Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak
3,17,24.02.2022, godz. 18

Rotor Deconstruction, źródło: https://rotordc.com

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności