menu

Znaczące przejęzyczenie
do 27.02.2022
Elbląg

Elżbieta Jabłońska, Działania stołowe, obiekt, Galeria Miejska BWA Bydgoszcz, 2021

Czy dzieło sztuki można komuś zadedykować? Tę praktykę kojarzymy raczej z książkami, pisanymi z myślą o kimś bliskim lub z piosenkami, granymi specjalnie dla jakiejś osoby. Taką formę przybrała rownież jedna z prac, które zobaczymy na indywidualnej wystawie Elżbiety Jabłońskiej w Galerii EL. Neon a wszystko co istnieje jest miłością artystka zadedykowała wieloletniej kuratorce Muzeum Sztuki w Łodzi, Marii Morzuch. Sam napis powstał w wyniku subtelnej interwencji we fragment tekstu, napisanego kilkanaście lat temu, przez 9-letniego wówczas syna artystki, Antoniego. Jego oryginalne brzmienie to a wszystko co istnieje jest nicością. Przypadkowa w swojej genezie interwencja artystki w słowo „nicość”, ma działać jak wróżba lepszej przyszłości. Retrospektywna wystawa prezentuje dorobek Jabłońskiej, odkrywając nieznany dotąd potencjał znanych prac. Oprócz tytułowego neonu, zobaczymy realizacje z wielu lat jej artystycznej aktywności – również te najnowsze.

Elżbieta Jabłońska
a wszystko co istnieje jest miłością
Galeria EL
ul. Kuśnierska 6, Elbląg
13.01-27.02.2022

Elżbieta Jabłońska, Działania stołowe, obiekt, Galeria Miejska BWA Bydgoszcz, 2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności