menu

Potencjał powiększający

Powiększenie, działanie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, rekomendacje, projekt graficzny Karol Koszniec na podstawie projektu Karoliny Kwiatkowskiej, Fundacja Bęc Zmiana 2021

Przestrzenie publiczne wokół instytucji kultury tworzą miejsca spotkań, ale mają też zdolność – nie zawsze w pełni wykorzystywaną – budowania koalicji na rzecz równościowych, dobrze zaprojektowanych, wrażliwych na potrzeby wszystkich użytkowników przestrzeni społecznych. Mogą umożliwiać codzienny kontakt ze sztuką i kulturą odbiorcom o zróżnicowanych gustach i kompetencjach – co jest istotne zwłaszcza w czasie pandemii. Mogą również być miejscami bezinteresownej wymiany, wzajemnych inspiracji, oddolnych inicjatyw, a tym samym – ostoją wartości demokratycznych, wpływając pozytywnie na społeczną inkluzję, a w końcu na znaczenie i popularność instytucji. W ramach projektu Powiększenie badaliśmy w tym roku „powiększający” potencjał placów przed instytucjami kultury na Mazowszu, od których otrzymaliśmy niemal 40 ankiet analizujących stan otaczających je przestrzeni. Przeprowadziliśmy dwa warsztaty: w lipcu z architektami i architektkami w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, we współpracy z Survivalem Budowlanym SPOT, oraz we wrześniu w ramach Konwentu Animatorów Kultury w Siedlcach z osobami pracującymi w instytucjach kultury. Powiększenie opiera się na wiedzy, doświadczeniach oraz rekomendacjach projektu Place do odzyskania realizowanego w Warszawie w latach 2017–2019 przez fundacje Puszka i Bęc Zmiana. Powiększenie jest realizowane w ramach programu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2021 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wyniki są dostępne na stronie projektu: www.beczmiana.pl/powiekszenie.

Powiększenie, działanie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, rekomendacje, projekt graficzny Karol Koszniec na podstawie projektu Karoliny Kwiatkowskiej, Fundacja Bęc Zmiana 2021

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności