menu

Spisując efemeryczność
od 17.12.2021

Cosal Cola Cosher – Promocja, 2007, z cyklu CosalCa, sesja zdjęciowa, Jerozolima

Kto chce, niech wierzy, Kosałka Jerzy to zbiorowa publikacja Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu pod redakcją Marcina Ludwina, będąca nowym spojrzeniem na twórczość Jerzego Kosałki. Książka wykracza poza sferę aktywności Kosałki w ramach grupy Luxus czy jego działań tricksterskich, a obecne w publikacji teksty analityczne napisane m.in. przez Andrzeja Kostołowskiego, Marię Marszałek, Dorotę Monkiewicz czy samego Jerzego Kosałkę, stanowią wartościowe obserwacje, refleksje i obudowują kontekstami jego często efemeryczne prace. Autorzy współtworzący publikację przeanalizowali szereg projektów artysty, skupiając się na ich stronie lingwistycznej i partycypacyjnej. W książce poruszono tak różnorodne tematy jak podziały polityczne w Polsce, społeczne role kobiet i mężczyzn, tożsamość Wrocławia w kontekście Ziem Odzyskanych czy obecność humoru w narracjach o otaczającej nas rzeczywistości. Publikacji towarzyszy wywiad z artystą przeprowadzony przez Annę Markowską, osobiste refleksje autorów dotyczące doświadczenia współpracy z Kosałką oraz materiały wizualne z archiwum artysty – wiele z nich opublikowano po raz pierwszy.

Premiera: 17.12.2021
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Cosal Cola Cosher – Promocja, 2007, z cyklu CosalCa, sesja zdjęciowa, Jerozolima

Kto chce, niech wierzy, Kosałka Jerzy, red. Marcin Ludwin

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności