menu

Jak znaleźć symbol miasta

Park Nauki Torus, Ciechanów, fot. https://parknaukitorus.pl

Anna Cymer dla NN6T

Już pod koniec lat 90. wiele miast zdało sobie sprawę, że poprzemysłowe dziedzictwo architektoniczne ma w sobie potencjał, że to, co zostaje po upadających zakładach i fabrykach czy obiektach infrastruktury, nie musi być obciążeniem, a może stać się atrakcją. Potencjał tkwiący w rozpoznawalnym, ale pozbawionym już swojej pierwotnej funkcji obiekcie dostrzegły także władze Ciechanowa. Górująca nad okolicą charakterystyczna konstrukcja, zwana potocznie wieżą ciśnień (w rzeczywistości to zbiornik wyrównawczy na wodę), została zbudowana w 1974 roku według projektu zespołu pod kierunkiem Ryszarda Czugajewskiego. To obiekt tyleż efektowny, co nowoczesny – jego projekt poprzedzony był skomplikowanymi wyliczeniami matematycznymi i badaniami dotyczącymi wytrzymałości materiałów czy naprężeń konstrukcji. Wieża wpisała się w krajobraz miasta i stała się jednym z jego symboli, mimo że dość szybko straciła sens istnienia. Władze miasta latami szukały na nią pomysłu, aż w końcu się udało. Samą wieżę oraz otoczenie u jej stóp przeznaczono na Park Nauki Torus, placówkę edukacyjną, interaktywne centrum nauki, których na fali sukcesu warszawskiego Centrum nauki Kopernik powstaje w Polsce coraz więcej.

Park Nauki Torus, Ciechanów, fot. https://parknaukitorus.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności