menu

Konstruując poprzez sztukę
22.10-31.12.2021
Wrocław

W ramach wystawy Czasoprzestrzeń Zbioru, Muzeum Architektury we Wrocławiu pokazuje swoje zbiory sztuki współczesnej. Osią wyboru prac do wystawy był ich racjonalny charakter, bezpośrednio lub pośrednio odnoszący się do nauk ścisłych poprzez swoją wewnętrzną logikę i metody. Klucz ten zaowocował wyborem prac głównie z nurtu abstrakcji geometrycznej i pokazaniem prac artystów i artystek takich jak Wanda Gołkowska, Ryszard Winiarski czy Ludmiła Popiel. Zarówno wybór dzieł jak i sama aranżacja Czasoprzestrzeni Zbioru odnoszą się do wystawy Współczesna plastyka związana z architekturą z 1977 roku, która rozpoczęła stałą ekspozycje sztuki w Muzeum Architektury. Dialog architektury i sztuki oraz jego współczesna reinterpretacja to główne osie wystawy. Muzeum zapowiada rozbudowanie kolekcji w przyszłości.

Czasoprzestrzeń Zbioru
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5, Wrocław
22.10-31.12.2021

Maria Michałowska, dzięki uprzejmości Muzeum Architektury we Wrocławiu

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności