menu

Blask do
7.03.2022
Wrocław

Kama Sokolnicka, Crystal Stranglers

Kama Sokolnicka wprowadza światło do surowych przestrzeni schronu przeciwlotniczego, w którym mieści się Muzeum Współczesne Wrocław. W swoich nowych obiektach i instalacjach artystka eksploruje temat światła: blasku, światła odbitego, energii słonecznej. Zestawienia prac na zasadzie konceptualnego montażu tworzą konstelacje prowokujące coraz to nowe skojarzenia i sensy. Efektem jest wizualny esej o świetle jako naturalnej potrzebie żyjących na Ziemi istot. Od starotestamentowego „Niechaj stanie się światłość!” przez odniesienia do fizyki i biologii („Świat bez światła nie mógłby istnieć. Nie byłoby wówczas promieniowania elektromagnetycznego, a więc nie istniałaby czasoprzestrzeń”) po symbolikę światła i mroku, wykorzystywaną chętnie w różnych tekstach kultury – te wszystkie tropy może odnaleźć w skromnych formalnie pracach Sokolnickiej.

Kama Sokolnicka. Blask
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a, Wrocław
17.09.2021–7.03.2022

Kama Sokolnicka, Crystal Stranglers

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności