menu

Pochwała niewiedzy
07.10–03.11
Poznań

Masha Svyatogor, Don't stop, 2020

Radykalną niewiedzę, która pozwala na kwestionowanie struktury świata, symbolizują takie postaci jak Nieumiałek z radzieckiej bajki, mędrzec z anatolskich legend Hodża Nasreddin czy nauczyciel ignorant Józef Jacotot. Odszkolnianie, oduczanie, odzwyczajanie to procesy trudne, ale pozwalające nam otworzyć się na obszary rozumienia świata, które istnieją poza wiedzą, jak afekt czy intuicja. Uchylanie się od wiedzy może stanowić też rodzaj protestu, praktykę oporu. Wiedzieć to przecież również hierarchizować, porządkować, czasem nawet zawłaszczać. Grupa artystek i artystów z Białorusi i z Polski odwołuje się do tego motywu w wystawie Odkształcenie / дэфармацыя / Unlearning. Wymykanie się narzuconym narracjom traktują jako sposób na przeciwstawienie się dyscyplinie, kontroli i zastanemu porządkowi. Odrzucają narracje, do których przywykliśmy: lekcje historii, fetyszyzację przeszłości i przyszłości, a w ich miejsce oferują inne modele przeżywania afektu, partycypacji i życia.

Odkształcenie / дэфармацыя / Unlearning
DOMIE
ul. św. Marcin 53A, Poznań
07.10–03.11.2021

Masha Svyatogor, Don’t stop, 2020

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności