menu

Informacje z dźwięku
9–30.10.2021
Warszawa

Dzięki uprzejmości artystki, Amelie Fortin

W jaki sposób czas wpływa na nasze postrzeganie świata? Ile obrazów jesteśmy w stanie przetworzyć w minutę? A ile dźwięków? Nasza zdolność do rejestrowania zmian wielu parametrów dźwiękowych jednocześnie daje zupełnie inne możliwości odbioru niż ograniczone zdolności percepcji wizualnej. Już w 1976 roku filozof technologii Don Ihde zasugerował wykorzystanie muzyki w celu przekazywania informacji, także tych naukowych. Wystawa kanadyjskiej artystki Amélie Laurence Fortin poświęcona jest pamięci zmarłego w tym roku Stevena Weinberga – fizyka, noblisty, współautora teorii oddziaływań elektrosłabych, unifikującej oddziaływania elektromagnetyczne i jądrowe słabe. Fortin w instalacji site specific odniesie się do zagadnień dźwięku, przestrzeni i czasu.

Two Revolutions Per Minute
Stroboskop Art Space
ul. Siewierska 6, Warszawa
9–30.10.2021

Dzięki uprzejmości artystki, Amelie Fortin

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności