menu

Dzikość na dzielni
7.10.2021
Poznań

Marek Głogowski, lampy z grzybów

Dzika Wilda to projekt z pogranicza nauki, sztuki, projektowania i aktywizmu, który bada relacje lokalnej społeczności z naturą w przestrzeni publicznej poznańskiej Wildy. Poprzez panele dyskusyjne, warsztaty i akcje artystyczne pomysłodawcy Dzikiej Wildy (Fundacja SPOT.) chcą rewitalizować Wildę. Troszczą się o zachowanie dzielnicowej historii i angażują mieszkańców do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dzielnicy. Na październik twórcy projektu zaplanowali warsztaty Lampy z grzybów, których centralnym zagadnieniem jest przedstawienie ekologicznych zamienników tworzyw sztucznych, np. grzybni lub innych biomateriałów. Jak wykonać lampę z grzybów, opowie i pokaże projektant Marek Głogowski. Na przełomie października i listopada odbędzie się także panel dyskusyjny o działaniach proekologicznych w przestrzeni miejskiej oraz wernisaż wystawy dotyczącej rewildingu, czyli ponownego „zdziczania” terenów poprzez wycofanie ingerencji człowieka z natury.

Dzika Wilda
Poznań
warsztaty: 7.10.2021
dyskusje: październik/listopad

Marek Głogowski, lampy z grzybów

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności