menu

Jedyna pewna zmienność
do 21.11.2021
Wrocław

Dominika Łabądź i Iwona Ogrodzka, dzięki uprzejmości BWA Wrocław

We współczesnym świecie hybrydyzacji ulega wszystko. Przenikanie się dziedzin i funkcji oznacza zarówno brak jasnych definicji rzeczywistości jak i potencjał dla rozwoju nauki. W postprodukcyjnym, postinternetowym świecie hybrydyzacja zbiera swoje plony: od modyfikowanej genetycznie pszenicy, przez samochody hybrydowe, komunikację hybrydową, hybrydowe odbiorniki satelitarne, wojny hybrydowe, po hybrydyczną tożsamość. Hybrid-in, wystawa zbiorowa w galerii BWA Wrocław Główny, ukazuje nieustanny proces hybrydyzacji, który zaciera obowiązujące podziały definiujące teraźniejszość. Wystawa skupia się na przemianach przestrzeni eksploatacji (niegdyś nazywanych przestrzeniami przemysłowymi), pokazując, że współczesne procesy społeczno-ekonomiczne nie czynią świata bardziej przejrzystym czy zrozumiałym. Obiekty znajdujące się na wystawie podążają tym właśnie tropem. Hybryda wydarza się tu na styku artystycznych form i dziwnych znalezisk codzienności. Na styku wiedzy, spekulacji i przypadku. A dzięki ich zestawieniu pojawia się nowy obraz (a może nowa wersja?) rzeczywistości.

Hybrid-in
BWA Wrocław Główny
Antresola na Dworcu PKP Wrocław Główny
ul. Piłsudskiego 105, Wrocław

Dominika Łabądź i Iwona Ogrodzka, dzięki uprzejmości BWA Wrocław

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności