menu

Kolekcja jako spotkanie
do 10.10.2021
Olsztyn

Jan Berdyszak, Koło podwójne XX, Kolekcja Waldemara Andzelma

Jak każda wystawa prac pochodzących z prywatnej kolekcji, tak i ta, naznaczona jest osobą kolekcjonera. Kolekcja Waldemara Andzelma to w równej mierze opowieść o nim samym, jego wyborach i postrzeganiu świata, co o artystach i artystkach oraz ich pracach, które Andzelm zgromadził w swoich zbiorach. W Olsztynie zobaczymy prace Jana Berdyszaka, Marcina Berdyszaka, Andrzeja Dłużniewskiego, Viktora Hulíka, Zygmunta Januszewskiego, Jerzego Kałuckiego, Katy Kissoczy, Koji’ego Kamoji’ego, Erny Masarovičovej, Ryszarda Winiarskiego i Patrika Kovačovský’ego. Dla jej autora, kolekcja jest przestrzenią spotkań, dopowiedzeń, metafor, asocjacji i negacji. Sąsiadujące formy rodzą coraz to nowe pytania i tworzą mnogość możliwych do obrania ścieżek. Sam Andzelm mówi o niej tak: „W kolekcji jest teatr, muzyka, magia kina a nawet elementy cyrku. To przestrzeń realna iluzja, źródło ciągłego niedosytu i pragnień. Mieć – to spełnienie, dzielić się tym – to spotkanie”.

Kolekcja Waldemara Andzelma
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, Olsztyn
6.08-10.10.2021

Jan Berdyszak, Koło podwójne XX, Kolekcja Waldemara Andzelma

Ryszard Winiarski, Obiekt przestrzenny, Kolekcja Waldemara Andzelma

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności