menu

Czuję coś, nie wiem co 
do 12.09.2021
Warszawa

Ana Kun, Information Age Produces Realistic Fiction, 2021, dzięki uprzejmości galerii, fot. Anna Zagrodzka

Czuję coś, nie wiem co to tytuł wystawy inspirowany rysunkiem Zofii Gramz i niepewnością towarzyszącą życiu w epoce antropocenu i  zbliżającej się katastrofy ekologicznej. Prezentowane prace są próbą stworzenia struktur opartych na samoorganizacji i współpracy. Odnoszą się do relacji pomiędzy naturalnymi ekosystemami a ingerencją człowieka, przedstawiają wyobrażenia hybrydalnych, antropomorficznych istot jako przedłużenie wielu aspektów ludzkiego istnienia, a także aktywistyczne i ekologiczne gesty wobec środowiska, miasta, przestrzeni publicznej i zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Inspirację czerpią intuicyjnie z natury i dzikiej przyrody.
Wystawa to wspólny projekt zainicjowany przez warszawskie Miejsce Projektów Zachęty i Art Encounters Foundation w Timişoarze. W wystawie udział bierze sześć artystek i para artystów z Timişoary: Lera Kelemen, Ana Kun, Andreea Medar, Carmen Nicolau, Pusha Petrov & Miki Velciov, Sorina Vazelina oraz sześcioro polskich artystów: Zofia Gramz, Janusz Łukowicz, Paulina Pankiewicz, Anna Siekierska, Mikołaj Szpaczyński i Marta Węglińska.

Miejsce Projektów Zachęty 
do 12.09.2021
Warszawa, ul. Gałczyńskiego 3

Ana Kun, Information Age Produces Realistic Fiction, 2021, dzięki uprzejmości galerii, fot. Anna Zagrodzka

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności