menu

Wszyscyśmy z miasta

Rafał Matyja, Miejski grunt, źródło: https://www.karakter.pl/ksiazki/miejski-grunt

Anna Cymer dla NN6T

Nakładem Wydawnictwa Karakter ukazała się niedawno książka Rafała Matyi pt. Miejski grunt. Jej podtytuł 250 lat polskiej gry z nowoczesnością sugeruje kierunek, w jakim autor prowadzi swoje analizy: rozwój Polski (ale i całego naszego regionu świata) Matyja bada przez pryzmat rozwoju miast, zurbanizowanych osad, których sposób zabudowy wpłynął na sposób życia w stopniu większym, niż myśli się o tym na co dzień. Autor przygląda się kolejnym etapom rozwoju miast, od przyfabrycznych osiedli przez blokowiska po współczesne osiedla, patrzy na dworce, stadiony, starówki, jako inwestycje, które ukształtowały nie tylko przestrzeń, ale i mentalność. Lektura pomaga uświadomić sobie, że budowa wodociągu, osiedla mieszkaniowego czy publicznego parku ma większy wpływ na kształtowanie się społeczeństwa niż zmiany na najwyższych szczeblach władzy, bitwy i powstania.

Wydawnictwo Karakter

Rafał Matyja, Miejski grunt, źródło: https://www.karakter.pl/ksiazki/miejski-grunt

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności