menu

Szaleni mistrzowie
do 21.08.2021
Cieszyn

Łukasz Dziedzic, Rouch II, 2021

Jak zdekolonizować umysł? Czy możliwy jest taki ogląd świata, w którym nie stawiamy siebie i swojej kultury w centrum? Jak docierać do wielogłosowości historii, odsłaniając sztuczność dominującej narracji? Dla Łukasza Dziedzica narzędziem pozwalającym na zmianę perspektywy patrzenia na historię jest malarstwo. Artysta odtwarza fragmenty historii zarejestrowane na fotografiach dokumentalnych i filmach, poddając je dekonstrukcji. Używając malarskiego gestu, symbolicznie dobierając kolory, przedstawia historyczne kadry w innym świetle. Tytuł wystawy Mad masters został zaczerpnięty z filmu dokumentalnego Jeana Roucha z 1955 roku. Ukazuje on ceremonię hauka, podczas której uczestnicy transowego rytuału odgrywają i naśladują kolonizatorów. Film w czasie premiery spotkał się z krytyką i cenzurą, zarzucano mu rasizm, kolonializm i antybrytyjskość. Po latach został okrzyknięty prekursorskim dziełem w nurcie etnodokumentu.

Galeria 12
Rynek 12, Cieszyn

Łukasz Dziedzic, Rouch II, 2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności