menu

Nagroda Edukacji Kulturalnej
do 30.06.2021
Warszawa

Mieszkasz w Warszawie? Działasz w kulturze lub edukacji? Organizujesz warsztaty, inicjatywy edukacyjne albo działania animacyjne w lokalnej społeczności? Miasto st. Warszawa po raz dwunasty ogłasza konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne! To forma docenienia organizatorów kultury i edukatorów z instytucji kultury, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorstw, a także zaangażowanych osób prywatnych. “Edukatorzy i edukatorki, artyści i artystki w Warszawie, poprzez pracę metodą projektu, nastawioną na kooperację z różnymi dyscyplinami nauki i sztuki udowadniają, że jest to kierunek przyszłości” – mówi koordynatorka programowa Edukacji Kulturalnej w Warszawie, Edyta Ołdak. Do konkursu zgłaszać można projekty, których realizacja nastąpiła na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a które zostały ukończone przed 30 czerwca 2021. Kapituła oceniać będzie m.in.: innowacyjność i kulturotwórczość, poziom merytoryczny i artystyczny oraz zastosowane metody pracy. Pula nagród pieniężnych wynosi ogółem aż 100 tysięcy złotych.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej
zgłoszenia do 30 czerwca: konkurs2021.edukacjakulturalna.pl

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności