menu

Wernisaż co tydzień
do grudnia 2021 
Gdańsk

Anna Witkowska, Wanderlust, fot. dzięki uprzejmości artystki i Kolonii Artystów

Palec pod budkę, kto chodzi tylko na wernisaże! Projekt Wieszajmy Artystów Każdego Dnia powstał z obserwacji zachowań odbiorców sztuki. Wiele i wielu z nas rzadko odwiedza ekspozycje poza wernisażami. Kolonia Artystów odpowiada na potrzebę spotkania towarzyszącą obiorowi sztuki, organizując otwarcia co tydzień. Wszystko odbywa się w ramach inicjatywy WAKD, która rządzi się swoimi, oryginalnymi zasadami. Do udziału zapraszani są jedynie artyści i artystki z Trójmiasta. Każda z osób, w ciągu czterech tygodni prezentuje cztery prace. WAKD skupia się na malarstwie, jednak dopuszcza również inne formy, takie jak mural, instalacja, wideo czy rysunek. W każdym miesiącu przestrzeń oddawana jest w ręce innego artysty. Pokazom towarzyszą moderowane dyskusje. Ideą przewodnią jest inicjowanie dialogu i spotkania, które mają wzmacniać poczucie wspólnotowości i stanowić bazę do dalszego współdziałania.

maj-grudzień 2021
Kolonia Artystów
Al. Grunwaldzka 51, Gdańsk, Wrzeszcz

Anna Witkowska, Wanderlust, fot. dzięki uprzejmości artystki i Kolonii Artystów

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności