menu

Kolekcja jako proces.
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
do 13.06.2021
Warszawa

Natalia Bażowska - Początek, 2021, fot. Adam Gut

(Un)Common Ground / Janusz Heller dla NN6T

Kolekcja Fundacji Artystyczna Podróż Hestii liczy obecnie 55 obiektów. Są one śladem tematów najczęściej poruszanych przez młodą polską sztukę ostatnich 20 lat, twórczą materią doskonale wpisującą się w potrzeby biznesu.

Kolekcja APH jest narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia dialogu pomiędzy firmą, jej pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi. Umiejętnie łączy gromadzone zbiory z ujmującą je w ramy narracją. Buduje bliską więź z otoczeniem. Odpowiednia dynamika takiego podejścia sprawia, że na polu korzyści pojawia się obustronnie napędzający się układ. Tak pomyślana kolekcja ma głęboką siłę oddziaływania na procesy zachodzące wewnątrz organizacji: od kształtowania kierunków rozwoju przez inspirowanie kreatywnych rozwiązań po wprowadzanie innowacji. Konsekwentne budowanie wizerunku marki pozwala wykorzystać medium sztuki do kształtowania relacji z nowym klientem. Dzieła znajdujące się w kolekcji APH oraz stojące za nimi historie wykorzystywane są w branżowych warsztatach, szkoleniach i prelekcjach.

Czytaj więcej na: www.uncommonground.pl 

rzeźba Józefa Gałązki, laureata 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, zdjęcie z wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2017

Podczas tegorocznej, jubileuszowej wystawy finalistek i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprezentowane zostaną prace będące częścią Raportu Rocznego ERGO Hestii. Co roku ERGO Hestia zaprasza artystki i artystów do przygotowania podsumowania w postaci dzieł sztuki. W tym roku raport dotyczy bezradności wywołanej pandemią i ma postać tryptyku. Został stworzony przez laureata i laureatkę oraz finalistę konkursu APH z ubiegłych lat: Natalię Bażowską (laureatka 2011), Norberta Delmana (finalista 2013) oraz Krzysztofa Maniaka (laureat 2014).

Natalia Bażowska – Początek, 2021, fot. Adam Gut

Krzysztof Maniak, bez tytułu (zima 2021)

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Artystyczna Podróż Hestii

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności