menu

Ruszyły rekrutacje na studia!

Paula Dudek, BUŁA, dzięki uprzejmości Łódź Design Festival

Ruszyły rekrutacje na studia! Z każdym rokiem przybywa możliwości, ale nie zawsze za atrakcyjną nazwą kryje się przemyślany program. W naszym miniprzeglądzie opisujemy cztery warte uwagi kierunki studiów.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Design krajobrazu

Historia Katedry Bioniki i Krajobrazu sięga 1981 roku. Proponowany program był wówczas unikatowy w skali światowej. Dziś w ramach kierunku design krajobrazu przewidziano przedmioty pozwalające zyskać ogólne rozeznanie w historii myśli humanistycznej (m.in. filozofia, historia sztuki), praktyczne zajęcia artystyczne (m.in. rysunek, rzeźba), a także rozbudowany program specjalizacyjny. Teoretyczne przedmioty, takie jak historia ogrodów, historia wzornictwa, planowanie przestrzenne czy botanika, dopełniać będą formy warsztatowe: podstawy ekologii w projektowaniu i współczesne założenia krajobrazowe czy szata roślinna i podstawy dendrologii.
www.uap.edu.pl

 

Akademia Sztuki w Szczecinie / Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna

Kolejna specjalność na styku teorii i praktyki, z naciskiem na tę drugą. Studentki i studenci zdobędą wiedzę z zakresu projektowania gier komputerowych, rzeczywistości wirtualnej, a także aplikacji mobilnych i webowych. Podczas zajęć przybliżone zostaną wybrane programy i technologie projektowanych produkcji. W grafiku znalazły się takie przedmioty jak metodologie projektowania, design management, kompozycja, psychofizjologia widzenia, antroposfera oraz historia sztuki i designu. Oprócz zajęć przewidziane game jamy, plenery, praktyki u lokalnych przedstawicieli branżowych, a dla zainteresowanych możliwość rozwijania zainteresowań w kole naukowym gier komputerowych Pryzmat.
www.studiujsztuke.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / Sztuka i wzornictwo szkła

Wrocławska uczelnia artystyczna proponuje studia w zakresie wzornictwa, skoncentrowane na technicznych i technologicznych aspektach projektowania szkła. Wypracowany warsztat szklarski pozwoli na realizacje artystyczne i użytkowe. Nauczanie obejmuje wiedzę o człowieku w projektowaniu, metodykę projektowania oraz technologię szkła i materiałoznawstwo. Studia uzupełniają przedmioty takie jak teoria i socjologia kultury, historia szkła, a także intermedialne działania w ceramice i szkle.
www.asp.wroc.pl 

 

Uniwersytet Łódzki / Kultura i sztuka współczesna

Propozycja dla tych, którzy swoje zainteresowanie sztuką chcą rozwijać w aspektach teoretycznych. Studentki i studenci nowo powstałego kierunku zyskają wiedzę o współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym, politycznym i ekonomicznym. Kierunek daje możliwość wyboru własnej ścieżki edukacyjnej. W ramach każdego z dziewięciu modułów (nowoczesność, pamięci/tożsamości/historie, systemy organizacji kultury, praktykowanie teorii, kultura aktywizmu, kuratorstwo i promocja sztuki, przemysły kultury, współczesna kultura artystyczna, obserwatorium kultury) zaplanowano cztery przedmioty, z których studenci sami wskażą dwa, zgodnie z ich zainteresowaniami. Będzie z czego wybierać! Przykładowe zagadnienia to: miasta nowoczesności, idea instytucji publicznej, współczesne ruchy społeczne, kultura nowego kapitalizmu, tożsamość a przemoc, nowa muzeologia, literatura popularna czy praktyki krytyczne.
www.ikw.uni.lodz.pl

Paula Dudek, BUŁA, dzięki uprzejmości Łódź Design Festival

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności