menu

Jaki mamy budżet?
do 27.06.2021
Kraków

Ada Zielińska, 1 500 zł Honorarium kuratorskie w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Jaki mamy budżet? wystawa zrealizowana w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2021

Niewielki, żaden – taką odpowiedź najczęściej słyszą artystki i artyści na pytanie o budżet wystawy. Finansowe ograniczenia produkcji wydarzeń kulturalnych i wystaw stały się już dla osób zajmujących się sztuką czymś naturalnym i spodziewanym. Ada Zielińska w serii zdjęć przygotowanej na Miesiąc Fotografii w Krakowie nawiązuje do projektów, które nie zostały zrealizowane za względu na ograniczone możliwości finansowe. Zielińska wskazuje nie tylko na problem produkowania wystaw i dzieł sztuki, ale także na kwoty honorariów dla twórców – zwykle tak symboliczne, że na uprawianie sztuki mogą pozwolić sobie nieliczne, niezależne finansowo osoby, lub te, zarobkowo wykonujące inną pracę.


bec_zmiana · Bęc Radio: Jaki mamy budżet —> Sosnowski, Zielińska
Wystawa Jaki mamy budżet? – Where’s the Money? Opowiada o tym, co się nie wydarzyło. Fotografie pieniędzy (prawdziwych!) opowiadają o kondycji finansowej sztuki w Polsce. Ile co kosztuje? Ile gdzie zabrakło? Kto ile dostaje? Tego wszystkiego dowiemy się z tytułów zdjęć np. „8 000 zł – Przybliżony budżet na realizację tej wystawy”, „4 500 zł Cena reklamy na 3. stronie magazynu Szum” czy „50 000 zł – Kwota, którą muszę rozliczyć w ramach Stypendium Młoda Polska za projekt, którego nie zrealizowałam”.

Miesiąc Fotografii w Krakowie
Galeria Szara Kamienica
Rynek Główny 7, Kraków

Ada Zielińska, 800 000 zł, Kwota, której zabrakło na realizację pomnika Bolesława Leśmiana w Zamościu autorstwa Krzysztofa M. Bednarskiego, wystawa Jaki mamy budżet? zrealizowana w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności