menu

Dekomponowanie natury
do 12.05.2021
Warszawa

kadr z wideo Rozpad, Marta Jarnuszkiewicz

Aby powstała jedna przestrzeń, inna musi zostać zmieniona. Szczególnie wyraźnie proces ten zachodzi w architekturze, gdzie do powstanie budynku jest równoznaczne z dekompozycją miejsc, z których czerpie się surowce porzebne do budowy. Marta Jarnuszkiewicz zabiera nas do dolnośląskiego zagłębia granitu. To stamtąd pozyskiwano materiał do budowy Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Warszawie. Jak mówi artystka, „procesy transformacji, a także degradacji krajobrazu naturalnego tworzą główny kontekst dla [moich] prac wideo”. Jarnuszkiewicz kontrastuje brzmienie ciężkich maszyn i nieodwracalność procesu wydobywania surowców z efemeryczną obecnością swojego ciała w kopalni. Nie zostawia po sobie śladów. Przypomina o pierwotnym, naturalnym kajobrazie tego miejsca.

Galeria Test
ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności