menu

Zarastanie
10.04-20.05.2021
Białystok

Diana Lelonek, Kompost, 2020, kadr z wideo

Diana Lelonek łączy sztukę z naukami przyrodniczymi badając relacje pomiędzy ludźmi, innymi bytami i środowiskiem. Wystawa Kompost to propozycja spojrzenia na naturalne odpady jako na, z jednej strony cmentarzysko roślin, a z drugiej – żyzne miejsce niosące potencjał życia. Lelonek zaprasza do postantropocentrycznego świata, w którym człowiek żyje w symbiozie z innymi istotami. Wystawie towarzyszy tekst Joanny Bednarek, w którym filozofka stawia tezę, że aby możliwa była zmiana – niezbędna w obliczu katastrofy klimatycznej – musimy porzucić nawyki i schematy myślenia i udziwniać rzeczywistość. „Na szaleństwo życia w antropocenie należy odpowiedzieć jeszcze większym szaleństwem”. Inaczej utkniemy w marazmie pomiędzy poczuciem konieczności działania a niezdolnością do zmiany tego, co znajome. Lelonek kreuje sytuacje nietypowe, wyglądające na fantastyczne, jednak możliwe do zaistnienia, kiedy przestaniemy patrzeć na człowieka jako centrum świata.

Więcej o tym jak budować wspólnoty ludzko-nieludzkie w niedawno wydanej przez Małgorzatę Gurowską, Monikę Rosińską i Agatę Szydłowską książce ZOEpolis. Książka już dostępna w księgarni Bęc Zmiany.

Galeria Arsenał
Mickiewicza 2, Białystok

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności